అంతర్జాతీయం

చైనా-పాకిస్తాన్ సంయుక్త ప్రకటనలో జమ్మూ కాశ్మీర్ గురించి భారతదేశం తిరస్కరించింది

ఆగస్టు 21 న వారి రెండవ వార్షిక వ్యూహాత్మక సంభాషణలో, చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యి మరియు అతని పాకిస్తాన్ కౌంటర్ షా మహమూద్ ఖురేషి…